Đã hoàn thành

Draw a cartoon

Dự án này đã kết thúc thành công bởi navyaarts13 với giá $180 SGD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I'm looking for someone to draw a cartoon for some training documents. It would involve about 5 A4 pages of cartoons, probably 3 lines of cartoons on each page. The cartoon would need to be made in 3 different languages. I will provide translations. The cartoon will mostly be of two farmers with their cattle or pig. I will provide sketches of text and pictures. I need this done in 30 days. It needs to be digital, not hand sketched. 2D.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online