Draw a cartoon

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

I'm looking for someone to draw a cartoon for some training documents. It would involve about 5 A4 pages of cartoons, probably 3 lines of cartoons on each page. The cartoon would need to be made in 3 different languages. I will provide translations. The cartoon will mostly be of two farmers with their cattle or pig. I will provide sketches of text and pictures. I need this done in 30 days. It needs to be digital, not hand sketched. 2D.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online