Đã đóng

"Re-Draw" small image from scratch to Higher Resolution

Dự án này đã được trao cho designsJCA với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I want "high-resolution" images of the attached file in sizes 3 x 3 ft and 4 x 4 ft.

I WANT SOMEONE TO DRAW THIS FROM SCRATCH.

>> enlarging the image failed and i deleted that project.

I want the identical image redrawn. Same color, same images, same text, same sizes. but in a bigger size.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online