"Re-Draw" small image from scratch to Higher Resolution

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

I want "high-resolution" images of the attached file in sizes 3 x 3 ft and 4 x 4 ft.

I WANT SOMEONE TO DRAW THIS FROM SCRATCH.

>> enlarging the image failed and i deleted that project.

I want the identical image redrawn. Same color, same images, same text, same sizes. but in a bigger size.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online