Đã đóng

Drupal: Create a MLM Website

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹16039 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hello, I need a MLM site built on Drupal.

1. You must have previous experience in working with Drupal.

2. It is not necessary to have worked with MLM software before, but a basic idea is necessary.

3. I will split the design and development part to different freelancers if required.

4. You have to build an admin panel or configure Drupal panel to perform basic functions of users, and track all activities.

I will discuss the additional details on chat.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online