Đã đóng

Duplicate a website into a new WordPress theme with Visual Composer and design the site modern and clean

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €93 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for a freelancer, who is capable of understanding German website content of old sites and transfering these information and images into high quality themes with Visual Composer.

I demand that these websites appear in a very well designed clear-style as it is visible in most of the themes of [url removed, login to view]

The site that needs to be duplicated will be discussed on chat.

I am looking forward to receive your inquiry

Best regards

WM

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online