Đã đóng

(EASY) Design a 2 Page [url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho d2jamel với giá $10 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Hi Designers/Word Experts...

I need someone to make my pics into a word doc.

Page 1 = Welcome Image (to cover the entire page top to bottom)

Page 2 = Header and Footer Made from (Background Image)

Please see 2 attached images to see.

I want to be able to type text over the top of 2nd page please

and must work in word 2007

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online