Đã hoàn thành

EPS file needed from cartoon graphic VECTOR ARTWORK EASY!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sjainth với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need this high res photo of the dog with shapes on it, turned into an EPS VECTOR artwork file. Fast job! Due in 24 hours or less. I dont need the green or frame around the dog

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online