Đã đóng

Edição de Front-End

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$315 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$80 - R$470 BRL
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Olá, precisamos de Edições nas paginas já criadas, como a criação de um slide, um SubMenu no header, e em alguns botões, a criação de um menu na vertical, etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online