Đã đóng

Edit a module on presta shop

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Edit a module on presta [url removed, login to view] is site [url removed, login to view] section MENIUL ZILEI I want to move cursor form SAPTAMANA 3(WEEK 3) at SAPTAMANA 4(week 4)

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online