Còn mở

Erstellen einer Webseite

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €69 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I have an error in my system. It looks as if my api had a mistake. It is here to the payment system. It is therefore the hashid must be entered and the system time here already the error to which he has no data. Normally the hashid is assumed and ind in the pendling area where my system checks them automatically. Unfortunately, there is nothing at all.I guess I need a complete api that means, it makes the queries again with [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online