Đã hoàn thành

Erstellen eines Grafikdesigns für das Etikett eines Nahrungsergänzungsmittels

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Poerke với giá €111 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Name und Positionierung der Marke sind bereits vorhanden. Diese müssen nun graphisch umgesetzt werden.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online