Đã đóng

Expert wanted. Web design modified + create banners ads and more...

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là € EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€40 - €80 EUR / hour
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I'm in search of a professional and dedicated website designer. Your task will be to make minor modifications to an already existing website design and create banners used in advertisement.

If you have not worked for any big companies dont even bother contacting me.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online