Đã đóng

Experto en diseño de usabilidad experiencia de apps y sitios

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $200 MXN / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$120 - $225 MXN / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Estamos transformando un negocio y requerimos un aliado que se encargue del diseño de las plataformas para distintos usuarios

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online