Đã hoàn thành

FLYER REDESIGN WITH higher impact' - wow factor- Professional outlook

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mkdoluweera với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Existing flyer design for a corporate private college needs redesign with a 'higher impact' - wow factor- Professional outlook for the attached flyer/advert ( current design attached) Need final design by tomorrow feb. 16th 4:00pm sydney time. Size is A3 page.

Ongoing work for a creative designer on all future upcoming projects.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online