Đã đóng

Fake Utility Bill Maker

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $94 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Please bid if you have experience in this for long term work. I need real looking utility bills from real providers, be it water/light/electric/phone. I will need 100+ of these for novelty purposes. Please bid on your price for each utility bill.

Only bid if you have done this type of work before and know how to find different templates.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online