Đã đóng

Fashion sketches - open to bidding

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $146 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I needed a few fashion sketches made so I can produce samples. I have attached a few pictures but in addition, I would like to add some aspects. First on the crew necks, I would like to add a draw string on the bottom. Second, I did not want ribbed hems. Also, I would like that armpit holes to be smaller than the pictures.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online