Đã đóng

Fazer o Design de Artigos de Papelaria

Dự án này đã được trao cho webamenity với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Pretendo de acordo com um Logotipo já criado o desenvolvimento da imagem corporativa, Capas A4, Folhas A4, envelopes, cartões de visita e um banner para a capa do Facebook.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online