Fazer o Design de um Banner

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R$90 - R$750 BRL
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

Criar um banner de dimensões 450 x 148 de "inscrições abertas" seguindo a identidade visual da empresa.

Frases para inspiração:

"Inscrições abertas"

"Não deixe para depois"

"Novo conceito em treinamento de Excel"

Links para identidade visual:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online