Đã đóng

Fazer o Design de um Banner

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$257 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Criar um banner de dimensões 450 x 148 de "inscrições abertas" seguindo a identidade visual da empresa.

Frases para inspiração:

"Inscrições abertas"

"Não deixe para depois"

"Novo conceito em treinamento de Excel"

Links para identidade visual:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online