Đã đóng

Fazer o Design de um Logotipo

Dự án này vừa được trao cho akanksha32 với giá R$30 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Rede social voltada para empresas. Com possibilidades em adicionar plugins que auxiliam no gerenciamento e controle da empresa.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online