Đã đóng

Fazer o Design de um Logotipo

Dự án này đã được trao cho mastasoftware với giá R$69 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Espaço voltado para apoio à gestantes e famílias. O nome é Gestar e Amar.

Gostaria de uma imagem que tivesse uma mulher grávida, um coração, cores pastéis e traços finos

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online