Đã đóng

Find 500 error

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £18 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

When visiting my domain I am hitting a error 500 and cannot find the error after even looking in the error logs.

Looking for someone to find the fault.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online