Đã đóng

Finish an Auction Website

Dự án này đã nhận được 100 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $548 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

Wordpress website with Ultimate Auction Pro theme already built. Need to simply adjust the Ultimate Auction Pro theme to my vision. Most of the back-end work is finished due to the Ultimate Auction Pro downloaded and installed theme.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online