Đã đóng

Finish a Shopify Website -- 2

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Evaluate and document the actual status of a website development (in progress), produce a backup prior to any changes and finalize it according to the Initial Requirements (will be share with the selected bidders). If you don't have extensive experience in Shopify platform and their APIs, please DON'T BID. A Specific Timetable MUST be submitted at the beginning of the project.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online