Đã hoàn thành

Fix Responsive issues from last freelancer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi harshatilva với giá €65 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Hello,

We already had this Project online to transform our Website to a responsive website.

The last freelancer tried his best but did not finish the Project in the end.

The website is [url removed, login to view] you can also check it on your phone to see that most things are finished.

There are issues now on the normal page and ofc also in responsive which you can see in "Produkte" for example. or galleries which do not work anymore in "Unternehmen -> Messeimpressionen" or the footer of the website is not in the same width like the rest.

We need someone who is experienced and can fix these issues fast.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online