Đã hoàn thành

Fix my Site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tretanz với giá $176 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

A plugin broke on my site and I cannot get into the wordpress admin section to make any changes. I am receiving a "cannot modify header information" error.

Also I contacted one of the plugin developers and they said that the issue was coming from one of the plugins, potentially the calendar plugin and it was deleting code from their plugin. This is possibly the result of a hack.

I am wondering if you could help get the site back up and running again by fixing the issue with the plugins on the site as soon as possible.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online