Fix WordPress Appearance

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

I need someone to fix my WordPress appearance. I want to:

1) Indent the margins

2) Change the font (make titles look nice)

3) Borders/lines (to make design look clean)

4) Show date on single post (posting date currently does not show)

I want the appearance to look clean and nice. You'll see what I mean when you go to the site.

The site is: [url removed, login to view]***event***[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online