Đã hoàn thành

Fix WordPress Appearance

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hyperexpert07 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need someone to fix my WordPress appearance. I want to:

1) Indent the margins

2) Change the font (make titles look nice)

3) Borders/lines (to make design look clean)

4) Show date on single post (posting date currently does not show)

I want the appearance to look clean and nice. You'll see what I mean when you go to the site.

The site is: [url removed, login to view]***event***[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online