Đã đóng

Fix mail sending issues, update "most popular" feed on front page (not working) and free space on disk

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £43 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

For [url removed, login to view]

Fix mail sending issues: the server keeps sending the same emails up to 50 times to new customers. Primarly the welcome email ("welcome til kidso, here is your username and password"). Also we have problems with sending newsletters.

Update "most popular" feed on front page (not working): Front page "most popular"/bestseller feed is not updating. Same products are showing. We need the code to be updated to work with our shop so that it displays best selling items.

Free space on disk: we currently 93% of server disc space. We would like help to free up some space by deleting old files. Help us make sure that the files we delete is not in use.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online