Fix wordpress issues

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

I need someone who knows about wprdpress, I need someone who can make all my products on my website display product boxes the same size, I have a few items listed on my website and some of the products in the display boxes are different sizes it doesnt look very neat I need someone who knows how to do something about that so all the product display boxes on my site is the same size...... see image to see what I am talking about

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online