Đã hoàn thành

Fix wordpress issues

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ddrconsulting với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need someone who knows about wprdpress, I need someone who can make all my products on my website display product boxes the same size, I have a few items listed on my website and some of the products in the display boxes are different sizes it doesnt look very neat I need someone who knows how to do something about that so all the product display boxes on my site is the same size...... see image to see what I am talking about

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online