Đã hoàn thành

For my Arcade Marquee

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gaurabgupta với giá €40 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I have a file, attached, I need it altered so it is at high quality to [url removed, login to view] wide by 14cm high.

I want the white color to be switched with the Green, and the green color to be switched to Dark Maroon, like this

[url removed, login to view]

And thats all that is needed. Need to file in a format a printer can read so I guess Jpg?

It is designed to be a marquee on my arcade machine

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online