Còn mở

For 50$CAD make best noted, worst noted with a calculation and another point.

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $127 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Hello,

My work to do is explained in the file below, please read it and ask me questions if you dont understand the job to do, I tried myself to explain you the best I can. For 50$CAD if you are interested to do this job tonight in Toronto Time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online