Đã đóng

GYM.LIVE A global health and fitness company need their logo reimagined and improved.

Dự án này đã được trao cho iabdullahzb với giá £30 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

[url removed, login to view] A global health and fitness company need their logo reimagined and improved.

I need a logo redesigned and improved.

I already have the basic design but would like to see quality variations of it.

The new designs will need to be at a high enough resolution to expand greatly.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online