Đã đóng

Game Hacking Website

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $598 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Rules to apply for this job!

1. Do not apply if you are not familiar with exactly what I want!

2. Do not quote anything you want! Make sure you quote the final price!

3. You MUST SPEAK AND TYPE FLUENT ENGLISH

4. NO INDIANS!

We are looking for someone that would be able to work with us in building a new and improved game website! This game that we are trying to make is like a hacking game (remember we are not talking about real hacking) IT'S JUST A GAME!

I have some examples for you here;

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online