Còn mở

Game designer with high skills

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $650 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Looking for game designer with high skills.

I have big project that can work long time with you.

Looking with your previous works

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online