Đã đóng

Geolocalization

Dự án này đã được trao cho ilariotr68 với giá €34 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Salve, mi serve un script per la geolocalizzazione sia desktop che mobile, ma prevalentemente mobile.

Mi serve sia visualizzare le coordinate (latitudine e longitudine) sia il nome del luogo dove si trova l'utente (indirizzo, città va bene anche solo città)

Ho già un paio di script però non funzionano bene:

1) non funzionano su tutti i dispositivi mobile

2) non funzionano all'estero ma solo in Italia

Grazie

Saluti

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online