Đã đóng

Get Traffic to my Website - Repost - open to bidding

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $860 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

hi,

i want seo of a job portal.

i have a job portal. where users search jobs, tips and tricks for job and crack interview, resume making, interview questions answer etc etc....

it is running fine with average search visibility. now i want to of my portal. first we focus only landing page seo.. "if you suggest i allow for whole portal seo."

we need to achieve this goal with in two months and for seo tricks does'nt matter for me weather you use black hat or white hat.

i have two similar job portals given bellow refrence links

1. [url removed, login to view]

2. [url removed, login to view]

please check it and let me know if you have any query.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online