Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $226 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hello fellow creative WIX designers!

I bought WIX Premium 2 months ago and my girlfriend (now ex) was supposed to help me build a easy webshop with a simple lay, but it didn't turn out well between. So here I stand with no time to complete it myself so I turn to you guys.

It's done in [url removed, login to view], so no coding website's is required. Very easy and simple lay out. Just as the attached picture.

I can't offer so much for this simple site and I will accept the one that is the most affordable: ([url removed, login to view])

ALL OFFERS OVER 150 dollar is way out of my budget. Especially for a WIX page.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online