Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $419 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Duplicate an existing website in French. Developer who takes job must speak fluent French

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online