Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi todaywebinfotech với giá $50 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

1. Wordpress Website Page Speed Improvements - currently scoring a 59/100 for mobile and 44/100 on desktop for website speed at [url removed, login to view]

Looking to get as close to 100% as possible on mobile and desktop.

2. Improve SEO ranking - currently ranking over 100 for keyword "data visualization" and want to be on the first page

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online