Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã được trao cho cftsoft5 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

Need basic backend using mysql. User Auth password reset. Need a user profile page with slug created that only Authed user can edit, Public can view. To create the profile page, the user will have a profile creation page that will include Upload image, 2 text(body) fields, a schedule page( which include date , event, and some scores)and a way of upload video links to youtube with clean formatting. Would be nice in Laravel 5 with PHP 7.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online