Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webtrendz với giá $555 CAD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

i want to create a webiste for recruiting dentist . the website will describe the company and the different offices we have and allow the dentist to enter this info

this site is not seo but can be reached thru the www. address of it

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online