Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6196 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 CAD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Video sharing website that users can upload their video and others can watch it and rate them. with connectivity to facebooks and instgram and snapchat and adwords integration including the server side and web

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online