Get a Website Built

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 82

Mô Tả Dự Án

Looking for an online jewelery store. Full e-commerce site to look as elegant and sharp as the pieces that are sold there. Some examples of what I am looking for are:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Website MUST be secure as credit card information will be passed through it and will be penetration tested before it goes live. Please contact for furhter information.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online