Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 153 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1056 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
153
Mô tả dự án

Would like to have a website built for my physiotherapy clinic. We currently have one at the moment which we built ourselves when we first started but would a new updated one which aesthetically looks better. I will supply all content so no research will be required from you just the building of the site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online