Get a Website Built

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 100

Mô Tả Dự Án

Need some changes to complete for a WordPress site

Short timeframe.

Simple work to move some images and components around

Nee to be done asap I think one day maximum

Prefer if location is Australia best to be Sydney

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online