Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi trickytechno với giá $250 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

Need some changes to complete for a WordPress site

Short timeframe.

Simple work to move some images and components around

Nee to be done asap I think one day maximum

Prefer if location is Australia best to be Sydney

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online