Đã hoàn thành

Get a Website Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sonuinfy với giá $1400 AUD trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
112
Mô tả dự án

Build a Website with 4 sections including Blog using Wordpress.

I am looking for a Website with a static home page, linking through to 4 separate areas.

One area a blog.

One a page that draws pictures from a social media #.

Two pages that display searchable content from databases.

I will be looking for guidance on a database program to use, and how to regularly update the data in the database.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online