Get a Website Built

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 57

Mô Tả Dự Án

ANALISTA DESARROLLADOR EN APLICACIONES DE ESCRITORIO CON HERRAMIENTAS POWER BUILDER, VISUAL STUDIO NET, MS SQL, ORACLE, MYSQL, POWER DESIGNER EXPERIENCIA EN RUBRO COMERCIAL, PESQUERO, TEXTIL, SENCICO -LIMA - PERU

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online