Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $485 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

ANALISTA DESARROLLADOR EN APLICACIONES DE ESCRITORIO CON HERRAMIENTAS POWER BUILDER, VISUAL STUDIO NET, MS SQL, ORACLE, MYSQL, POWER DESIGNER EXPERIENCIA EN RUBRO COMERCIAL, PESQUERO, TEXTIL, SENCICO -LIMA - PERU

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online