Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹293918 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹250000 - ₹500000 INR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

The project is to develop frontend and backend interface for an application to take orders from seat and deliver them to the customer

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online