Get a Website Built

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹250000 - ₹500000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

The project is to develop frontend and backend interface for an application to take orders from seat and deliver them to the customer

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online