Còn mở

Get a Website Built

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $498 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
150
Mô tả dự án

I would like to have a minimal website with simple graphics and navigation. It requires registration and the majority must be secure and accessible only after login. This should not be dependent on any particular webdesign package

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online