Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €616 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

Hi Everyone, I want to create a news site that is based around the financial market with a vast amount of rss feed showing the news from a number of sources at the same time i would like that be able to publish our own articles. The site will also need to have the ability to section that shows what up coming webinars and the ability to register. The site will require banner spaces for advertising and also for affiliate programs that the site is enlisted in. [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online