Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R4411 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

MLM website to sell a products on it,

For joining

People join with R300

Recruit other people and get

Level 1=10%

Level 2=5%

For selling products

People get

Level 1=10%

When direct downline buy only

Payment methods

1. Standard Lesotho Bank

Account no: 0140011540501

Type of account: current

2. Eco-cash

Name: Tjale Maila

Number: 63445244

3. Mpesa

Name: Tjale Maila

Number: 53797734

For bank payment attach bank statement.

For Eco-cash and Mpesa attach reference number.

The people have link to post on social media.

There is a place order (PO) button where people click to place order and get order (GO) button where people click to request their bonus.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online