Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 92 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $642 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I am looking to build a website that has a brief description of my music, along with links to 5-10 music audio (or possibly video files), each with about a 3 minute duration.

The music is currently in .aif format. I also have one Microsoft word file that contains the lyrics for these 10 songs. Ideally, I'd like to create a lyric scroll or a lyric only video (Possibly with some basic background imagery). I understand that I am describing a wide range of possibilities to you and that the price will differ depending on what we negotiate.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online